Home

Al-Ishah

Welkom

 

Welkom op onze site.

De vereniging Al-Ishah is opgericht op d.d.13 februari 2005 te Eindhoven. Het is een onafhankelijke, particuliere organisatie en helpt volgens de Islamitische traditie van solidariteit. De organisatie is in het leven geroepen om in de behoefte te voorzien van Islamleer aan de Surinaams Javaanse Indonesische Moslims in het bijzonder en aan geïnteresseerden. De vereniging Al-Ishah streeft ernaar (naast het beoogde doel) om de drempel te verkleinen voor degenen die kennis van de Islam willen nemen, welk de stap naar de moskee te groot is, te overbruggen.

 

 

Doelstelling

Heropleving van de Islamitische belevingswereld van zijn leden (het versterken van de imaan, het geloof) door terug te keren naar de leer van de Al-Qoeráan en de betrouwbare Soennah die in overeenstemming zijn met de opvattingen van de metgezellen van de Profeet.

Informaties verstrekken aan moslims en geïnteresseerden over de ware religie en hen uitnodigen om te handelen volgens de leerstelling van de Profeet.

Het gericht en actief bevorderen en stimuleren van bewustwording vanuit islamoptiek naar een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zelfverkenning( Da'wah begint bij jezelf)

 

''YAYASAN ASSIPULUNGE SULAWESI SELATAN''

 

Stichting “YAYASAN ASSIPULUNGE SULAWESI SELATAN” opgericht in Indonesia te Makassar in 2002 door twee jonge islamitische dames met het doel weeskinderen en verwaarloosde kinderen op te vangen, te begeleiden en te scholen.

 

Deze twee jonge mensen waren zo begaan met deze groep kinderen dat zij uit moreel besef dat je als mens daadwerkelijk iets kan betekenen voor deze kwetsbare medemens en ook vanuit het besef dat je uiting kan geven aan je positieve maatschappelijk instelling, een weeshuis voor deze groep kinderen hebben opgericht.

Al-Mochsiniin

Te Hottuin